Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

2 min read
arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt in dat er bekeken wordt in hoeverre een werknemer in staat is om te werken, wat is de belastbaarheid bijvoorbeeld. Er zijn gesprekken met een bedrijfsarts nodig voor het medische gedeelte. Synthra geeft een sociaal-medische begeleiding en adviezen aan de werknemer bij verzuim. Synthra gaat het gesprek met de werknemer aan en ook met de werkgever. Er ontstaat een driehoek waarin elke partij een rol heeft. Deze medische verzuimbegeleiding is in goede handen bij Synthra, bekijk de site voor haar werkwijze.

arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek bij verzuim

Synthra biedt graag haar diensten aan bij verzuim van een werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek behoort tot haar taken. Daarnaast staat ze in contact met de werkgever en kent bepaalde medische gegevens van haar cliënt om goed te kunnen adviseren. Ze denkt samen met de werkgever na over de (mogelijke) terugkeer van de werknemer op de werkvloer of geeft adviezen voor nodige aanpassingen die terugkeer mogelijk maken. Synthra heeft zelf een bedrijfsarts die het medische gedeelte voor zijn of haar rekening neemt. Op Synthra kun je ook rekenen als er nog geen sprake is van verzuim, maar er wel problemen zijn die tot verzuim kunnen leiden. Omschrijf haar taken daarom zo: verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek moet goed worden opgesteld, van hieruit wordt er gewerkt aan herstel van de werknemer of (gedeeltelijke) verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemer ten aanzien van zijn of haar werkzaamheden. Dit alles zal er steeds op gericht zijn om de werknemer indien mogelijk (gedeeltelijk) terug te laten keren op de werkvloer.