Inspectie voor je bedrijf

1 min read
elektrisch gereedschap NEN 3140 keuren

Je kunt je elektrisch gereedschap NEN 3140 keuren via een gecertificeerd bedrijf, namelijk ToolCare. Het keuren van je arbeidsmiddelen heeft alles te maken met artikel 3 van de Arbowet. Daar staat duidelijk in beschreven waar je gereedschap aan moet voldoen, voor een veilig gebruik. Je moet tijdens de inspectie aan kunnen tonen dat je hier aan voldoet. Mocht je goed door de keuring heen komen, ontvang je een positief inspectierapport met je eigen unieke ID-nummer. Daarna krijg je een keursticker, die op de machine of het gereedschap geplakt kan worden. Je ontvangt digitaal de bewijzen van de keuring. Zo kun je weer een jaar lang veilig aan de slag. Mocht tijdens de inspectie toch een defect naar voren komen, kan die ter plekke gerepareerd worden, zodat je alsnog een sticker krijgt.

elektrisch gereedschap NEN 3140 keuren

Op locatie

De inspecteur komt langs bij het bedrijf, zodat je het gereedschap zo snel mogelijk weer kan gebruiken en er minder hinder is tijdens de werkzaamheden. Als het nodig is dat het gereedschap toch meegenomen moet worden – bij een groot defect – dan is er een haal en breng service. Al sinds 1997 inspecteert het bedrijf met een onafhankelijke keurmeester, ze hebben de nieuwste ontwikkelingen en kennis tot zich genomen om elektrische installaties goed te kunnen keuren.